استاپلیا


استاپلیا
استاپلیا

استاپلیا

   می باشد.این گیاه از نظر ظاهری به Stapelin و خانواده  milk weedبومی افریقای جنوبی ازجنس
کاکتوس ها شباهت دارد ولی فاقد آرئول بوده و شاخص های اصلی کاکتوس را ندارد،دارای ساقه های ستونی نرم و به صورت چهارگوش می باشد.
استاپلیا سریع الرشد بوده و در شرایط مناسب گل های ستاره ای بزرگ تولید می کند،غنچه ها درشت و گل های پس از شکفته شدن دارای طرح و خطوط بسیار زیبایی هستند.در مرکز گل ستاره استاپلیا در اکثر گونه ها مایعی متعفن وجود دارد که جاذب حشراتی چون مگس می باشد.
این گیاه مانند سایر گیاهان گلدار از طریق بذر قابل تکثیر است.اما به راحتی می توان از طریق قلمه ساقه ها آنها را تکثیر نمود.قلمه گیری در فصول گرم از ابتدای بهار تا اواخر پاییز امکان پذیر است.برای ازدیاد گیاه می توان هر ساقه را از انتها جدا کرد و در گلدان مستقل کشت نمود و نیاز به برش ساقه نمی باشد.خاک مناسب استاپلیا ترکیب کمپوست و ماسه شنی می باشد،بهتر است به جهت استقرار بیشتر گیاه مقدار بسیار کمی خاک رس به مخلوط فوق اضافه شود.
چنانچه مایل به دیدن گلهای زیبای استاپلیا هستید بهتر است برای مدت زمانی عمل قلمه و تکثیر انجام نشود و میزان آبیاری تا حد کمی کاهش دهید.
برخی از تولیدکنندگان گیاه استاپلیا را به عنوان یک گیاه آویز در گلخانه پرورش می دهند.
چنانچه استاپلیا در گلخانه همراه کاکتوس نگهداری می شود،بهتر است در مکان های کم نورتر قرارگیرد و نسبت به کاکتوس ها به آبیاری بیشتری نیاز دارد.
به سرما حساس بوده و در  فضای آزاد فصول گرم مکان های نیمه سایه برای گیاه مناسب تر است.
استاپلیا به دلیل رشد زیاد و تعداد ساقه های جانبی به کوددهی منظم نیاز دارد.انتخاب گلدان سفالی باعث گستردگی بیشتر ریشه  می شود،استفاده از گلدان سفالی مستلزم آبیاری بیشتر است.
تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp