اشک کودک


اشک کودک

شرایط نگهداری گیاه بی نظیر و زیبای اشک کودک
خصوصیات ظاهری :
اشک کودک همیشه سبز و چند ساله است. گیاهی علفی ، خزنده و ظریف می باشد. اندام آن آبدار و سبز روشن است.
برگ ها کوچک و گِرد که گاهی زرد بوده و گل های ریزی سفید مایل یه صورتی روی گیاه ظاهر می شوند. نزدیک سطح زمین رشد می کند.
ارتفاع گیاه تا 15 سانتی متر است. زمان گلدهی آن اواسط بهار است. اشک کودک در بسیاری مکان ها بعنوان علف هرز بوده است.
رقم های زیادی دارد که شامل طلایی ، زرد ، نژاد سفید است اما نوع سبز رنگ آن از همه معمول تر می باشد.
از لحاظ رشدی سریع الرشد می باشد.
شرایط محیط رشد:
گیاه اشک کودک عموماً مکان های سایه را ترجیح داده و از لحاظ آبیاری باید بطور منظم به آن آب داده شود.
می تواند در مکانهای حاشیه باتلاق ها نیز رشد داشته باشد. این گیاه در مناطق سردتر طی زمستان تحلیل رفته و با بالا رفتن دما کم کم به حالت اول و رشد خود باز می گردد.
خاک این گیاه مرطوب باشد و بین دو آبیاری نباید خاک خشک گردد. هوا و محیط مرطوب را می پسندد.
دمای بهینه آن بین 16 تا 24 درجه سانتی گراد است. ترکیب خاکی غنی باشد.
هر دو هفته یکبار در بهار تا تابستان ، با کود کامل تغذیه گردد.

اشک کودک

Telegram.me/HomeGardening

تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp