سدم مورگانیانوم


photo_2016-07-11_11-44-06

شرایط نگهداری گیاه سدم مورگانیانوم
شرایط محیط رشد:
این گیاهان در خاک های سبک و خشک و در زیر نور آفتاب شدید به خوبی رشد و نمو می کنند و مناسب باغ های صخره ای می باشند.
سدم مورگانیانوم در نواحی معتدل با دمای حداقل 5 تا 7 درجه سانتیگراد، معمولاً در گلخانه و در گلدان هایی به صورت آویزان کشت می شود.
این گونه ها به خوبی در فضای باز و خارج گلخانه در نور بسیار زیاد اما نه گرمای شدید، رشد می کنند. هرچه نور خورشید بیشتر و مناسب تر باشد، تولید برگ ها و طول ساقه ها بیشتر خواهد شد.
این گیاهان به آبیاری منظم در تمام طول سال به جز زمستان، نیاز دارند. آبیاری بیش از حد به گیاه آسیب زده و در کوتاه مدت آن را از بین می برد. این گونه ها به آب ایستایی پایه بوته به خصوص در زمستان بسیار حساس می باشند.
تکثیر:
سدم مورگانیانوم از طریق قلمه ساقه یا قلمه برگ تکثیر می شوند. برگ های این گیاهان بسیار ظریف بوده و در اثر دست زدن به سهولت از ساقه جدا می شود. این برگ ها تا چند روز پس از جدا شدن از ساقه زنده خواهند ماند و ریشه ها نیز پس از چند روز نمایان می شوند.

 Telegram.me/HomeGardening

تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp