کوکوپیت


کوکوپیت
کوکوپیت جهت بستر ارگانیک

کوکوپیت جهت بستر ارگانیک

تهیه بستر بهداشتی و مناسب که عاری از آلودگی باشد معمولا برای خانواده ها آسان نیست و بستر های موجود در بازار نیز یا گران هستند و یا نمی توان به همه آنها اطمینان کرد .
لذا بسیاری از علاقه مندان ترجیح می دهند مانند گلخانه های صنعتی خودشان بستر مطلوب را درست کنند
امروزه پایه بسیاری از بسترها کوکوپیت است که از الیاف نارگیل تهیه شده و طبیعی بوده و آلودگی ندارد .
این شرکت کوکوپیت نرم یا فاین را جهت تهیه این بستر ها در اختیار علاقه مندان قرار می دهد

 

تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp