ظرف حمل گلدان سایز 6


ظرف مناسب برای حمل 20 عدد گلدان سایز 6

مناسب برای حمل و جانمایی گیاهان

قابل استفاده در گلخانه و گلفروشی ها

تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp