آپوروکاکتوس


آپورو کاکتوس
آپوروکاکتوس

آپوروکاکتوس

جنسی از خانواده کاکتوس ها می باشد که  بلندی آن در نوع های مختلف بین 50 تا 90 سانتی متر متغیر است.این گیاه دارای ساقه های آویز و لوله مانند پوشیده از تیغ می باشد.به علت طول زیاد و قطر کم قادر به ایستایی نمی باشد.هنگامی که این گیاه درون گلدان کشت میشود در شرایط مساعد مجتمعی از شاخه های آویز را تشکیل می دهد و بهتر است گلدان اصلی در ارتفاع قرار گیرد یا در گلخانه به صورت آویز از سقف نگهداری شود.
هرساله باید تعدادی ازساقه های پیر و خشک و آسیب دیده را هرس نمود.حجم زیاد ساقه ها موجب تغذیه نا مناسب سایر ساقه ها گردیده و به حجم کلی گیاه آسیب می رساند.آپروکاکتوس گلهای زیبایی به رنگ های قرمز درخشان،قرمز متمایل به نارنجی و صورتی تولید میکند.
ساقه ها سبز متمایل به قهوه ای بسیار کم رنگ هستند البته ساقه های جوانه  ردنمای طلایی رنگ ملایم دارند.
تکثیر آپورو کاکتوس از طریق قلمه زدن ساقه ها می باشد . این گیاه از طریق کشت بذر هم قابل تکثیر میباشد.بهتر است ساقه ی طولی را به قطعات 7 الی 10 سانتی متر تقسیم نموده و چند روز خارج از خاک نگه داری شوند تا آب ساقه کمی جمع شود.پس از حدود یک هفته قلمه هارا حدود 2سانتی متر درون خاک فرو برده و آبیاری به مقدار کم شروع شود.بهتر است عمل قلمه زدن در فصل بهار و تابستان انجام شود.
نسبت ریشه به حجم گیاه در آپورو کاکتوس ها بسیار کم بوده و زمانی که ساقه های این گیاه به حد کافی رشد کرده باشند تغذیه ی آنها از طریق ریشه سخت می باشد.البته در نقاط مرطوب مانند شمال ایران تقریبا مشکلی پیش نمی آید زیرا گیاه به راحتی از رطوبط موجود در هوا استفاده نموده و در بعضی از ساقه ها ریشه های جانبی نیز تشکیل می گردد بدون اینکه درون خاک باشند.اما در نقاط گرم و خشک گیاه پس از مدتی آسیب میبیند و ساقه ها رو به خشکی می روند.
علاقه مندان و تولید کنندگان کاکتوس معمولا این گیاه را به صورت پیوندی تولید می کنند.
آپروکاکتوس را می توان به راحتی از طریق پیوند مجاورتی یا اسکنه تکثیر نمود.پایه ها می توانند انواعی از سرئوس یا انواعی از اپونتیا با تیغ کم باشند.در این روش به دلیل داشتن پایه تغذیه کننده ی گیاه به سرعت حجیم شده و در فصل مساعد گل دهی خود را آغاز می نماید.چنانچه مایل به تولید انبوه این گیاه هستید و قضیه ی تجارت و فروش گیاه را دارید تکثیر از طریق پیوند یکی از بهترین روش هاست.این کاکتوس به علت نازکی و طول بلند ساقه لقب کاکتوس دم موشی را به خود اختصاص داده است.
گونه های معروف آپرو عبارت اند از :
Aprocactus flageliformis
Aprorocactus conzatti با قد متوسط و ساقه های سبز برنزی و گل های قرمز
Aporocactus flagelliformis گونه ی بسیار زیبا از مکزیک و کشور پرو – فلازایفورمیس افلاره اینورمیس
Aprocactus mallisonii آپرو کاکتوس مالیسونی
آپرو کاکتوس در فصل گل دهی از زیبا ترین کاکتوس ها بوده و چنان چه گرده افشانی صورت گیرد مقدار زیادی بذر تولید می نماید.
ترکیب خاک آپرو کاکتوس تا حدودی متفاوت با سایر کاکتوس ها می باشد.بهتر است میزان کمپوست و موادآلی در خاک گلدان بیشتر باشد و حتما زهکشی بسیار مناسبی صورت گیرد و به علت داشتن تعداد زیاد ساقه  ها نیاز به کود دهی و آبیاری منظم دارد.
جنسی از خانواده کاکتوس ها می باشد که  بلندی آن در نوع های مختلف بین 50 تا 90 سانتی متر متغیر است.این گیاه دارای ساقه های آویز و لوله مانند پوشیده از تیغ می باشد.به علت طول زیاد و قطر کم قادر به ایستایی نمی باشد.هنگامی که این گیاه درون گلدان کشت میشود در شرایط مساعد مجتمعی از شاخه های آویز را تشکیل می دهد و بهتر است گلدان اصلی در ارتفاع قرار گیرد یا در گلخانه به صورت آویز از سقف نگهداری شود
هرساله باید تعدادی ازساقه های پیر و خشک و آسیب دیده را هرس نمود.حجم زیاد ساقه ها موجب تغذیه نا مناسب سایر ساقه ها گردیده و به حجم کلی گیاه آسیب می رساند.آپروکاکتوس گلهای زیبایی به رنگ های قرمز درخشان،قرمز متمایل به نارنجی و صورتی تولید میکند.ساقه ها سبز متمایل به قهوه ای بسیار کم رنگ هستند، البته ساقه های جوانه  دورنمای طلایی رنگ ملایم دارند
تکثیر آپرو کاکتوس از طریق قلمه زدن ساقه ها می باشد . این گیاه از طریق کشت بذر هم قابل تکثیر میباشد.بهتر است ساقه ی طولی را به قطعات 7 الی 10 سانتی متر تقسیم نموده و چند روز خارج از خاک نگه داری شوند تا آب ساقه کمی جمع شود.پس از حدود یک هفته قلمه هارا حدود 2سانتی متر درون خاک فرو برده و آبیاری به مقدار کم شروع شود.بهتر است عمل قلمه زدن در فصل بهار و تابستان انجام شود
نسبت ریشه به حجم گیاه در آپرو کاکتوس ها بسیار کم بوده و زمانی که ساقه های این گیاه به حد کافی رشد کرده باشند از طریق ریشه سخت می باشد.البته در نقاط مرطوب مانند شمال ایران تقریبا مشکلی پیش نمی آید زیرا گیاه به راحتی از رطوبت موجود در هوا استفاده نموده و در بعضی از ساقه ها ریشه های جانبی نیز تشکیل می گردد بدون اینکه درون خاک باشند.اما در نقاط گرم و خشک ،گیاه پس از مدتی آسیب میبیند و ساقه ها رو به خشکی می روند
علاقه مندان و تولید کنندگان کاکتوس معمولا این گیاه را به صورت پیوندی تولید می کنند
آپروکاکتوس را می توان به راحتی از طریق پیوند مجاورتی یا اسکنه تکثیر نمود.پایه ها می توانند انواعی از سرئوس یا انواعی از اپونتیا با تیغ کم باشند.در این روش به دلیل داشتن پایه تغذیه کننده ی گیاه به سرعت حجیم شده و در فصل مساعد گل دهی خود را آغاز می نماید.چنانچه مایل به تولید انبوه این گیاه هستید و قضیه ی تجارت و فروش گیاه را دارید تکثیر از طریق پیوند یکی از بهترین روش هاست.این کاکتوس به علت نازکی و طول بلند ساقه لقب کاکتوس دم موشی را به خود اختصاص داده است
گونه های معروف آپرو عبارت اند از
Aprocactus flageliformis
Aprorocactus conzatti با قد متوسط و ساقه های سبز برنزی و گل های قرمز
Aporocactus flagelliformis گونه ی بسیار زیبا از مکزیک و کشور پرو – فلازایفورمیس افلاره اینورمیس
Aprocactus mallisonii آپرو کاکتوس مالیسونی
آپرو کاکتوس در فصل گل دهی از زیبا ترین کاکتوس ها بوده و چنان چه گرده افشانی صورت گیرد مقدار زیادی بذر تولید می نماید
ترکیب خاک آپرو کاکتوس تا حدودی متفاوت با سایر کاکتوس ها می باشد.بهتر است میزان کمپوست و موادآلی در خاک گلدان بیشتر باشد و حتما زهکشی بسیار مناسبی صورت گیرد و به علت داشتن تعداد زیاد ساقه  ها نیاز به کود دهی و آبیاری منظم دارد.
تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp