سرخس شاخ گوزنی


سرخس شاخ گوزنی
سرخس شاخ گوزنی

سرخس شاخ گوزنی

Platycerium
گیاهی است آپارتمانی جزو گیاهان اپیفیت ( برای ادامه زندگی برروی گیاهان دیگر زندگی می کنند )  و ترجیح می دهند به جای گلدانهای سفالی یا لعابی از چوب طبیعی یا تنه درخت استفاده نماید. موطن اصلی آن استرالیا و بیش از هفده گونه آن شناخته شده است. احتیاج به نور غیرمستقیم و رطوبت دارد.
مبدا و و موطن اصلی آن استرالیا و گیاهی است همیشه سبز با برگهای سبز روشن و مواج و بریدگیهای متعدد و عمیق که بواسطه همین بریدگیها که شباهت زیادی به شاخ گوزن دارد به سرخس شاخ گوزنی معروف شده است .بلندی و گسترش برگهای آن پنجاه تا هفتاد و پنج سانتیمتر می باشد.
p.majus 
 از انواع دیگر این گونه می باشد که شباهت زیادی به همین نوع ذکر شده دارد فقط رنگ برگهای آن کمی تیره تر است.
p.grande
اصل آن از شمال استرالیا است . بلندی و گسترش برگهای آن حدود یک متر تا یک متر و نیم می باشد موج و بریدگیهای آن از نوع قبلی زیادتر و برگ آن پهن تر و زیبا تر است و همین نوع ان در تهران موجود است
سرخس شاخ گوزنی گیاه آپارتمانی زیبایی است که با سایر سرخسها نسبت قوم و خویشی دارد.
در وضع مناسب مثلاً در گلخانه مرطوب 50 تا 80 سانتی متر رشد می کند. شباهت سرخس شاخ گوزنی با سایر سرخسها در
اسپورهایی است که توسط برگها ایجاد می شود. در اوایل بهار پشت برگها به رنگ سیاه در می آید. سیاه شدن برگهای سرخس شاخ گوزنی بیماری نیست، بلکه به دلیل ظهور دانه های گردمانند و سیاه رنگی است که اسپور نامیده می شود. وقتی این اسپورها رسیده می شوند، خود به خود می ریزند، و اگر در خاک مرطوب قرار گیرند، دوباره سبز می شوند و به این وسیله سرخس شاخ گوزنی ازدیاد می یابد. برای اینکه شاخ گوزنی را تکثیر کنید، می توانید در اوایل بهار برگهایش را تکان داده و اسپورهایش را جمع آوری نموده، سپس آنها را در خاک مرطوب ریخته و به آرامی آب را روی اسپورها اسپری کنید. به این ترتیب
می توان به تعداد زیادی سرخس شاخ گوزنی تولید کرد. وقتی گیاهان جوان سبز شدند و کمی رشد کردند، هر یک از آنها را به گلدان جدید منتقل کنید.
اما روش دیگری برای ازدیاد سرخس شاخ گوزنی وجود دارد و آن استفاده از نهالهای جدیدی است که در کنار پایه اصلی سبز می شوند. بد نیست بدانید سرخس شاخ گوزنی ساقه زیرزمینی دارد. از این ساقه ها نهالهای کوچکی رشد می کنند که باید آنها را همراه با قدری ریشه از خاک خارج کرده و به گلدانِ دیگری انتقال دهید.
زمانِ مناسب برای این نوع تکثیر اوایل بهار است.
یادتان باشد در موقع انتقال پاجوشها، نباید به پایه اصلی لطمه وارد آید و یا اینکه پاجوشی بدون ریشه از خاک خارج شود.
 این گیاهان در وضع طبیعی خود یعنی در نواحی جنگلی استرالیا روی تنه پوسیده درختان زندگی می کنند. آنها دوست دارند از مواد غذایی آماده که در تنه درختان وجود دارد، استفاده کنند..
گیاه مناسبی برای داخل آپارتمان است و نور تند، آن را آزار می دهد. بهتر است در جایی که نور سایه روشن باشد، نگهداری شود.
در تابستان با نصب پرده در مقابل پنجره های آفتابگیر شدت نور را کم کنید. نسبت به نور کم حساسیت چندانی ندارد، اما از نور تند آفتاب آزار می بیند. سعی نمایید خاکِ گلدان همیشه کمی مرطوب باشد. برای حفظ رطوبت خاک سطح گلدان را با خزه بپوشانید قبل از اینکه خاک کاملاً خشک شود، مقدار کمی به آن آب بدهید.

 

 

 

 

تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp