شمعدانی


شمعدانی

شمعدانی

گیاه محبوب  خانگی در سراسر دنیا ، بومی آفریقا جنوبی بوده و به علت داشتن گلهای رنگین و با دوام بسیار مورد توجه است.حدود 250 گونه مختلف دارد.انواعی از شمعدانی دارای گل یا برگهای معطر میباشند.
 شمعدانی معمولی  به علت مقاومت زیاد در برابر گرما به عنوان گل باغچه ای در فصول گرم استفاده میشود و ارتفاع آن به حدود 60 سانتی متر میرسد.چنانچه شمعدانی در گلدان نگهداری شود بهتر است از گلدانهای سفالی و بدون لعاب استفاده شود. گلدانهای سفالی در تابستان محیط خنک تری برای ریشه فراهم میسازد و باعث گستردگی بیشتر ریشه میشوند.
 گیاه مناسبی برای فضای داخل خانه نیست.در مناطقی که دارای زمستانهای سرد هستند بهتر استدر مکانهای پوشیده و پر نور قرار گیرد. در فصل پاییز قبل از آوردن شمعدانی ها به فضای خانه بهتر است شاخه های بلند آن کمی هرس شوند و خاک گلدان ها تعویض گردد یا به خاک آنها مقداری خاک تازه ترکیبی از کمپوست ، ماسه و کود دامی پوسیده اضافه گردد.
شمعدانی نیاز آبی زیادی ندارد و آبیاری زیاد از حد به این گیاه آسیب میرساند.در مکانها با درجه آلودگی هوایی بالا برگهای شمعدانی بسیار زرد و گلهای خود را از دست میدهد و دوره گلدهی آنها بسیار کوتاه میشود.البته شمعدانی هیبرید که از طریق بذر کشت میشوند ، مقاومت کمتری نسبت به شمعدانی قلمه ای و معمولی دارند و بسیار آسیب پذیرترند و معمولا پس از یک دوره گلدهی در سال بعد گلدهی آنها بسیار کمتر میشود.
تکثیر:
ازدیاد شمعدانی را از طریق قلمه به راحتی میتوان انجام داد.بهرین فصل برای قلمه گرفتن از شمعدانی اواخر فصل اسفند ماه و یا اوایل بهار میباشد.
نوعی از شمعدانی معروف به عطری به عنوان عطر چای مصرف میگردد و در آشپزی نیز مصرف میشود.
شمعدانی گیاهی بسیار متنوع بوده  و دارای واریته های مینیاتور، رونده ، آویز و انواعی با برگهای رنگی دیده میشود.شمعدانی نیاز به مکانهای پر نور ، خنک و کود دهی منظم دارد و برای گلدهی بیشتر بهتر است از کود های مکمل با میزان پتاس بالا استفاده نمود.
تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp