پاپیتال


پاپیتال
پاپیتال

پاپیتال

(Hedera helix)

پاپیتال  را با نام های عَشَقِه ، پیچک انگلیسی نیز می شناسند. یک گیاه پوششی و همیشه سبز .این گیاه بساقه های نرم و بالارونده، برگ‌ های کوچک و قلبی شکل دارد و به درخت، دیوار یا هر داربست دیگری می چسبد و بالا می رود. در غیر این صورت روی زمین می‌خزد. بهترین شرایط برای رشد این گیاه، در کنار پنجره و در معرض نور خورشید است
زیستگاه اولیه این گیاه اروپا ، آسیا و شمال آفریقا بوده است.نسبت به شرایط محیطی قدرت سازگاری بالایی دارد و در حرارت و نور متفاوت می تواند رشد کند .

 

شاخ و برگ های متراکم و به هم فشرده این گیاه در جذب فرمالدئید نقش موثری دارند. فرمالدئید، یکی از رایج ترین آلوده کننده های داخلی خانه است که از رنگ های ترکیبی یا رزین های کفپوش ها متصاعد می شود( در مقالات قبلی  در ارتباط با فرمالدئید توضیح داده شده است ) .
 این گیاهان در ایران به وفور کاشته میشوند. نام پاپیتال و  عشقه شناخته شده و در فضای سبز شهری بسیار استفاده میشود. در این تحقیق نوع برگ ریز آن استفاده شده که انواعی از آن به نام هدرا ایرانی نیز وجود دارند. ا وجود این گیاه در اتاق میتواند به عنوان یک عامل ضد آلرژی تلقی شود. چرا که پس از 6 ساعت از آوردن این گیاه به یک اتاق آلوده، حدود 60 درصد از قارچها و آلودگیهای هوازی و معلق در هوا را جذب کرده که موجب میشود افرادی که به آلرژیهای تنفسی دچار هستند در اتاقهایی که این گیاه در آن حضور دارد بهتر زندگی بکنند
نیاز نوری پاپیتالها بسیار کم است و میتوانند درسایه زندگی و رشد بکنند. ولی در شرایط نوری بهتر مسلما رشد بهتر و کیفیت رنگ و برگ بهتری دارند. نسبت به کم آبی حساس‌اند و بهتر است قبل از خشک شدن سطح خاک مجددا آبیاری شوند (بخصوص هدراهای برگ ریز رنگی و ابلق). به دلیل فشردگی برگها به آفاتی مانند شپشکها، حلزون، پوسیدگیهای ناشی از عوامل قارچی حساسیت دارند. و بهتر است ماهانه حداقل یکبار پشت برگها را بابت وجود آفات یا عوامل بیماریزا بررسی کنید
تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp