گل یخ


گل یخ( عطر خاطره ها)
گل یخ

گل یخ

محل اصلی رویش این گیاه چین و ژاپن است.به علت شکوفایی غنچه ها در فصل زمستان حتی در زمان بارش برف، این گیاه در ایران گل یخ نامیده شده.
  می باشد. Chimonanthus praeeox  ،نام علمی این گیاه
در سال های اخیر که منازل شخصی کمتر وجود دارد و حیاط به دلخواه گلکاری نمی شود این گیاه کاربرد کمتری دارد.
چندین دهه قبل این گیاه گل خاطره ها بود شاید به دلیل عطر آن،هنگام شکوفایی غنچه ها در زمستان عطر گل یخ حتی وجود یک بوته در حیاط ،یک تا چندین منزل اطراف را هم عطرآگین می کرد،شاید هم گل خاطره به دلیل آهنگ معروف گل یخ است.
به هر حال درختچه ای است مقاوم به انواع شرایط آب و هوایی،خاک های نسبتا سبک و اسیدی را بیشتر می پسندد.برگ های آن در فصل زمستان خزان می کند و فقط غنچه های کوچک و زیبا ی کم رنگ آن در زمستان روی شاخه ها ی عریان باقی می ماند.
گل یخ در دو رنگ دیده می شود،زرد بسیار کم رنگ و سفید مایل به شیری،نوع سفید آن عطر زیادتری دارد.ارتفاع این درختچه به 3 الی 4 متر می رسد.در سال های اخیر برگ های بوته گل یخ در فصل تابستان به دلیل آلودگی زیاد اکثرا نیمه سوخته شده و حالت نیمه خشک به خود می گیرد.
چنانچه مایل به استفاده از گل ها و عطر گل یخ هستید نباید این درختچه را زیاد هرس کنید،به خصوص شاخه های قدیمی، زیرا غنچه ها (جوانه های زایشی) روی شاخه های قدیمی ظاهر می شود.
تکثیر آن از طریق بذر بوده،به راحتی می توان از طریق کاشت بذر در خاک مناسب آن را تکثیر نمود.میوه کوزه ای شکل و بذر های درشت دارد.
بعضی از تولیدکنندگان آن را از تقسیم بوته اصلی همراه با ریشه یا پا جوش تکثیر می کنند.
تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp