گیاه گوشتخوارونوس


گیاه گوشتخوارونوس
گیاه گوشتخوار ونوس

گیاه گوشتخوار ونوس

ونوس جزء گیاهان گوشتخوار به حساب می آید ولی چون اغلب از حشرات تغذیه میکند به ونوس حشره خوار شهرت دارد.
زیستگاه اصلی این گیاه در تالاب های گرمسیری است که در سواحل شرق آمریکاست وجود دارد.
این گیاه به دلیل بو و رنگ قرمزی که داردباعث جلب جانوران کوچک مثل حشرات و عنکبوت ها میشود.قسمت تله یا پهنک گیاه با وارد کردن ضربه محکم و ناگهانی باعث به دام افتادن حشره می شود،به این صورت که حشره به پرزهایی که روی برگ گیاه وجود دارد برخورد میکند تله بسته شده و حشره به دام می افتد.
پس از انکه حشره به دام افتاد غده هایی که درون برگ های این گیاه وجود دارد باعث ترشح چندین آنزیم گوارشی شده به تجزیه حشره کمک می کند.زمانی که حشره به اندازه کافی هضم شد برگ گیاه باز می شود برا ی یک قربانی دیگر.این مدت حتی تا 15 روز نیز به طول می انجامد.
همانطور که گفته شد زیستگاه  این گیاه محیطی  با  آب و هوای گرم و مرطوب می باشد و زمان گلدهی گیاه ونوس درشرایط مناسب ماه خرداد است.زمانی که این گیاه در محیطی پرنور قرار بگیرد همیشه به رنگ قرمز است وزمانی که برگ های آن سبز میشود ناشی از قرار گرفتن در معرض سایه است.
اگر بخواهیم این گیاه در فضای منزل نگه داری کنیم بهتر است در کنار پنجره پرنور قرار بگیرد .
در خصوص بسته شدن این گیاه زمانی که حشره روی آن قرار میگیرد مطالعات زیادی انجام شده است که یک گیاه چطور در مقابل محرک های لمسی واکنش نشان میدهد که این مسئله برمیگردد به تغییر ناگهانی که در فشار آب داخل سلول های این گیاه رخ می دهد.
تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp