گیاه گوشتخوار انبانی


گیاه گوشتخوار پشه گیر یا انبانی
گیاه گوشتخوار انبانی

گیاه گوشتخوار انبانی

گیاهان گوشتخوار از گیاهانی هستند که با تله گذاری به طور معمول از حشرات و بندپایان تغذیه میکنند. در ادامه درباره       پشه گیر اطلاعاتی داده میشود که به شرح ذیل است:     یا  utricularia  neglectaگیاه گوشتخوار
گیاه گوشتخوار پشه گیر یا انبانی،تنها گیاه گوشتخوار بومی ایران است.این گونه ها در دریاچه ها ،استخرها ،رودخانه های کم فشار ،خندق ها و آبهایی با جریان آرام ودر ایران در تالاب های استان گیلان مشاهده شده است.
این گیاه به صورت آبزی وغوطه ور در آب به خصوص آبهای شیرین وجود دارد .ویژگی این گیاه ترشح مواد موسیلاژی است.
روی ساقه ها و برگ های این گیاه کیسه های ریزی شبیه مثانه وجود دارد .این کیسه دارای پوشش غشایی است که حشرات ریز توسط موهای اطراف این پوشش که مانند در عمل می کنند تحریک می شوند،گیاه آنها را به تله انداخته  و میمکد،سپس آنزیم های گوارشی به داخل کیسه ها منتشر کرده تا طعمه را هضم کند
این گیاه علاوه بر ایران در آسیا (مناطق گرمسیر ومعتدل شامل ژاپن و چین) و اروپا مخصوصا فرانسه وجود دارد.
تماس با مدیریت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp