ابزار باغبانی


بیلچه

بیلچه


ارسال شده به دست در تاریخ آگوست 4, 2020

بیلچه مناسب گیاهان کوچک و آپارتمانی و همچنین سایز مناسب کودک و نوجوان نیز از دیگر محصولات این شرکت می باشد که بصورت آبکاری و رنگی در تنوع رنگ موجود می باشد. سایز استاندارد ، دوام و ماندگاری ، تناسب با اندازه گلدان و کیفیت و زیبایی و دسته چوبی خوش تراش کار دست از امتیازات این محصول می باشد . دسته چوبی حس طبیعت را القا و انس بیشتری برای فعالیت باغبانی ایجاد می نماید. امن بودن محصول از نظر تیز نبودن نیز از مزایای این بیلچه بوده که برای استفاده کودکان مطمئن می باشد و همچنین رنگی بودن این بیلچه ها که رنگهای ماندگاری می باشند نیز از دیگر ویژگیهای این بیلچه های می باشد گیاهانی مانند بنفشه آفریقایی و کاکتوس و ساکولنت و نشاء گیاهان زینتی از مواردی هستند که با این بیلچه ها براحتی  می توان گلدان آنها را رسیدگی نمود رنگبندی موجود بیلچه ها : آبکاری ، زرد و...

ادامه مطلب
بیلچه باغبانی

بیلچه باغبانی


ارسال شده به دست در تاریخ آگوست 4, 2020

بیلچه مناسب گیاهان کوچک و آپارتمانی و همچنین سایز مناسب کودک و نوجوان نیز از دیگر محصولات این شرکت می باشد که بصورت آبکاری و رنگی در تنوع رنگ موجود می باشد سایز استاندارد ، دوام و ماندگاری ، تناسب با اندازه گلدان و کیفیت و زیبایی و دسته چوبی خوش تراش کار دست از امتیازات این محصول می باشد . دسته چوبی حس طبیعت را القا و انس بیشتری برای فعالیت باغبانی ایجاد می نماید. امن بودن محصول از نظر تیز نبودن نیز از مزایای این بیلچه بوده که برای استفاده کودکان مطمئن می باشد و همچنین رنگی بودن این بیلچه ها که رنگهای ماندگاری می باشند نیز از دیگر ویژگیهای این بیلچه های می باشد گیاهانی مانند بنفشه آفریقایی و کاکتوس و ساکولنت و نشاء گیاهان زینتی از مواردی هستند که با این بیلچه ها براحتی  می توان گلدان آنها را رسیدگی...

ادامه مطلب
بیلچه و چنگک

بیلچه و چنگک


ارسال شده به دست در تاریخ آگوست 4, 2020

بیلچه مناسب گیاهان کوچک و آپارتمانی و همچنین سایز مناسب کودک و نوجوان نیز از دیگر محصولات این شرکت می باشد که بصورت آبکاری و رنگی در تنوع رنگ موجود می باشد. سایز استاندارد ، دوام و ماندگاری ، تناسب با اندازه گلدان و کیفیت و زیبایی و دسته چوبی خوش تراش کار دست از امتیازات این محصول می باشد . دسته چوبی حس طبیعت را القا و انس بیشتری برای فعالیت باغبانی ایجاد می نماید. امن بودن محصول از نظر تیز نبودن نیز از مزایای این بیلچه بوده که برای استفاده کودکان مطمئن می باشد و همچنین رنگی بودن این بیلچه ها که رنگهای ماندگاری می باشند نیز از دیگر ویژگیهای این بیلچه های می باشد گیاهانی مانند بنفشه آفریقایی و کاکتوس و ساکولنت و نشاء گیاهان زینتی از مواردی هستند که با این بیلچه ها براحتی  می توان گلدان آنها را رسیدگی نمود. رنگبندی موجود بیلچه ها : آبکاری ، زرد و...

ادامه مطلب
تماس با مدیریت